Sigitas Tutlys

Pagrindinis puslapis Sigitas Tutlys
Įrašas

Lietuvos gyventojų genocidas

1941 m. tremtiniai Jakutijoje (nuotr. iš ,,Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija“. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 141) Sigitas TUTLYS, Vilnius, www.voruta.lt XX a. istorinėse audrose prieš Lietuvos gyventojus buvo vykdomas genocidas – sovietinis ir nacistinis. Tai čia ir apžvelgiama Lietuvos gyventojų genocidas – Lietuvos žmonių žudynės ir kankinimas, jos gyventojų deportavimas ir kita nusikalstama...

Įrašas

Istorijos mokslas Lietuvoje 1940–1990 metais

  Keturtomės „Lietuvos TSR istorijos“ I tomo (1957) antraštinis puslapis Sigitas TUTLYS, Vilnius, www.voruta.lt 1940 birželio 15 Sovietų Sąjungai (SSRS) okupavus ir rugpjūčio 3 aneksavus Lietuvos Respubliką, prasidėjo ir iki Nepriklausomybės atkūrimo 1990 tęsėsi Lietuvos istorijos mokslo raidos kt. laikotarpis. Jis čia ir apžvelgiamas[1]. Bendroji apžvalga Lietuvos istorijos mokslo natūralią plėtrą 1940 birželį nutraukė Sovietų Sąjungos okupacija. 1944 SSRS kariuomenei vėl...

Įrašas

Lietuvių antinacinis pasipriešinimas

Antivokiškas atsišaukimas (nuotr. iš ,,Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija“. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007, p. 247) Sigitas TUTLYS, Vilnius, www.voruta.lt 1941 birželį nacių Vokietijai okupavus Lietuvą, prasidėjo jos antinacinis pasipriešinimas. Ši rezistencija čia ir apžvelgiama. Lietuvių antinacinis pasipriešinimas  – 1941–44 lietuvių patriotų priešinimasis nacių okupaciniam režimui[1]. Jo pagrindinis tikslas – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę....

Įrašas

Antrasis pasaulinis karas Lietuvoje

SSRS kariuomenės 16-oji lietuviškoji šaulių divizija įžengia į Lietuvą. 1944 m. liepos mėn. (nuotr. iš ,,Lietuva 1940–1990: okupuotos Lietuvos istorija“, p. 270) Sigitas TUTLYS, Vilnius 1940 birželio 15 Sovietų Sąjungai (SSRS) okupavus Lietuvą, po metų ji pateko į pasaulinio karo sūkurį. Tai čia ir apžvelgiama. Karo veiksmai Lietuvoje prasidėjo 1941 birželio 22, kai nacių Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą. Per Lietuvą žygiavo 40 vermachto...