Rita Reda Dagienė

Pagrindinis puslapis Rita Reda Dagienė
In Memoriam. Rita Reda Dagienė (Dovydaitytė)
Įrašas

In Memoriam. Rita Reda Dagienė (Dovydaitytė)

www.voruta.lt Lietuva neteko žymios visuomenininkės, Vasario 16–osios klubo valdybos narės,  Kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos metraštininkės, Vilniaus universiteto alumnės, Dovydaičių giminės metraštininkės, bibliotekininkės, Ritos Redos Dagienės (Dovydaitytės), plk. ltn. pol. k. t. Pijaus Dovydaičio dukros. Rita Reda Dovydaitytė gimusi 1936 metais gegužės 16 dieną, Kaune nepriklausomybės kovų savanorio, pulkininko leitenanto Pijaus ir Julijos Kumetytės,...