prelatas Kazimieras Dobrovolskis

Pagrindinis puslapis prelatas Kazimieras Dobrovolskis
Įrašas

Romoje mirė Prel.Kazimieras Dobrovolskis (1911-1936-2016)

Vatikano radijas Šeštadienį, liepos 9 d., eidamas šimtas penktuosius metus, Romoje mirė prel. Kazimieras Dobrovolskis, prieš mėnesį paminėjęs kunigystės šventimų aštuoniasdešimtąsias metines. Prelatas Kazimieras Dobrovolskis gimė Varnabūdėje, Marijampolės apskrityje, 1911 metų gruodžio 16 dieną. Baigė Vilkaviškio kunigų seminariją ir 1936 metų birželio 11 dieną buvo pašventintas kunigu. Keletą metų darbavosi Kudirkos Naumiesčio parapijoje. 1944 metais,...