prel. Kazimieras Dobrovolskis

Pagrindinis puslapis prel. Kazimieras Dobrovolskis
Įrašas

Mons. Kazimieras Dobrovolskis mini 80 kunigystės metų

Vatikano radijas Pirmadienio vakarą Romoje buvo minimos buvusio Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos vicerektoriaus prel. Kazimiero Dobrovolskio kunigystės šventimų 80-osios metinės. Šia proga Mišias Kolegijos svečių namų koplyčioje aukojo Šventojo Sosto Dvasininkijos kongregacijos prefektas kard. Beniamino Stella, koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis, Dvasios tėvas prel. Stasys Žilys ir kunigai studentai....