Prel. Česlovo Krivaičio gimimo 100-metis

Pagrindinis puslapis Prel. Česlovo Krivaičio gimimo 100-metis
Prel. Česlovo Krivaičio gimimo 100-metis
Įrašas

Prel. Česlovo Krivaičio gimimo 100-metis

Kernavėje, legendinėje Lietuvos sostinėje, šį sekmadienį, liepos 18 d., 13:00 val. bus aukojamos šv. Mišios Kernavės klebono, buv. Vilniaus vyskupijos valdytojo Česlovo Krivaičio 100-osioms gimimo metinėms paminėti. Dalyvaus Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris rez. bažn. t. lic. Gediminas Tamošiūnas, Kernavės ir Musninkų parapijų klebonas Marius Talutis. Pažinojusieji prelatą Česlovą Krivaitį, kviečiami...