popiežiškojo šv. Tomo Akviniečio universitetas

Pagrindinis puslapis popiežiškojo šv. Tomo Akviniečio universitetas
Įrašas

Kun. Andrius Končius: „Stereotipų Bažnyčioje buvo, yra ir bus“

Kun. Andrius Končius  vaticannews.va  „Reikia leisti žmogui būti kitokiam neesminiuose dalykuose, kurie nenulemia mūsų ryšio su Dievu. Ar aš ateisiu apsirengęs sutana, ar treningu, mano viduje Kristaus nei daugiau, nei mažiau. Treningas manęs neišvelka iš kunigystės ir sutana manęs kunigyste neapvelka“, – sako kun. Andrius Končius, teologijos mokslų doktorantas popiežiškojo šv. Tomo Akviniečio universitete Romoje....