Popiežiškoji Šv. Kazimiero lietuvių kolegija Romoje

Pagrindinis puslapis Popiežiškoji Šv. Kazimiero lietuvių kolegija Romoje
Įrašas

Prel. Stasiui Žiliui įteiktas Lietuvos valstybės apdovanojimas

Rugsėjo 29 d. Popiežiškoji Šv. Kazimiero lietuvių kolegija Romoje pradėjo naujus mokslo metus. Mišias kolegijos koplyčioje aukojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Kolegijos rektorius kun. Audrius Arštikaitis ir naujus mokslo metu pradedantys kunigai studentai. Ta pačia proga Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos dvasios tėvui prel. Stasiui Žiliui buvo įteiktas ordino Už...