Petras Averka

Pagrindinis puslapis Petras Averka
Įrašas

Stasės ir Petro Averkų dueto knyga – daina Tėvynei

Algimantas ZOLUBAS, Vilnius Prieš išeidamas į Amžinybę, Vilniaus krašto šviesulys, šimtus straipsnių paskelbęs publicistas, buvęs politinis kalinys, beveik dešimtmetį kalėjęs Buchtos ir Karagandos lageriuose, Petras Averka savo žmonai Stasei Gaidytei-Averkienei ištarė testamentinius žodžius: „Susimildama išleisk Lietuvai mano straipsnių knygą“. Žmona pati būdama nepailstanti publicistė, savo akiratyje aprėpianti ne tik Vilniaus kraštą, bet ir savo rašiniais...