Paskutinis pasivaikščiojimas su Profesoriumi Antanu Tyla

Pagrindinis puslapis Paskutinis pasivaikščiojimas su Profesoriumi Antanu Tyla
Paskutinis pasivaikščiojimas su Profesoriumi Antanu Tyla
Įrašas

Paskutinis pasivaikščiojimas su Profesoriumi Antanu Tyla

Dr. Jurgita ŽĄSINAITĖ-GEDMINIENĖ, Vilnius Pasakojimą apie neseniai mus palikusį šviesaus atminimo Profesorių, garbų akademiką, vieną darbščiausių Lietuvos istorikų Antaną Tylą pradėsiu nuo vieno prisipažinimo. Mane visuomet gąsdino „didelės“ sąvokos ‒ žmogiškumas, pilietiškumas, kilnumas, dora. Niekada nemokėjau jų deramai apibrėžti ir paaiškinti, netenkindavo ir žodyninės definicijos. Dažnai savęs klausdavau, ar minėtas sąvokas turiu suvokti antropologiškai, kaip...