Pakruojis

Įrašas

Iš­vog­tą dva­rą ap­lan­kė Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius

PA­DĖ­KA: Į bu­vu­sį sa­vo se­ne­lių dva­rą at­vy­kęs Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Rue­di­ger von Frisch (pir­mas de­ši­nė­je) su žmo­na Hu­ber­ta (ša­lia) dė­ko­jo Mi­ko­liš­kio bib­lio­te­ki­nin­kei Al­mai Ar­mo­na­vi­čie­nei (pir­ma kai­rė­je) už jo mo­čiu­tės ka­po prie­žiū­rą. Janina VANSAUSKIENĖ, skrastas.lt Šeš­ta­die­nį Pak­ruo­jo ra­jo­ne lan­kė­si Vo­kie­ti­jos am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Rue­di­ger von Frisch ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) am­ba­sa­do­rius Ru­si­jo­je Vygau­das Ušac­kas. Sve­čiai bu­vo­jo Plo­nė­nų...