Pagerbėme kun. Algimanto Keinos atminimą

Pagrindinis puslapis Pagerbėme kun. Algimanto Keinos atminimą
Įrašas

Pagerbėme kun. Algimanto Keinos atminimą

Sausio 16 dieną suėjo dveji metai, kai į Viešpaties namus iškeliavo kunigas Algimantas Keina. Jis amžinam poilsiui atgulė savo gimtojoje žemėje – Naujojo Daugėliškio bažnyčios šventoriuje. Kunigo Algimanto Keinos buvusio žemiško gyvenimo veikla, jo krikščioniško bei tautinio Gėrio sklaida tarsi susijungė su čia dirbusių iškilių Lietuvos kunigų – Jono Burbos ir Julijono Steponavičiaus, sėjusių savo...