Nacionaliniai laikraščiai

Pagrindinis puslapis Nacionaliniai laikraščiai
Įrašas

Dėl duomenų pateikimo

Remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6262) (toliau – Įstatymas) 24 straipsnio 1 dalimi, juridiniai asmenys, kurie yra vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų leidėjai ar informacinės visuomenės informavimo priemonių valdytojai, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas bei įstaigas (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), bankus ir politines partijas, leidžiančius neperiodinius informacinio...