Motiejus Dominykas Dogelis

Pagrindinis puslapis Motiejus Dominykas Dogelis
Įrašas

Libertas Klimka. Pažymint Motiejaus Dogelio 300 metų gimimo sukaktį

Rugpjūčio 6 dieną sukako lygiai 300 metų, kai gimė Motiejus Dominykas Dogelis, pijorų vienuolis, istorikas, pedagogas, mokyklų reformatorius. Šis vienas šviesiausių savo meto žmonių gimė Gembuluose, Jašneco dvarui priklausiusiame kaime netoli Lydos, smulkių bajorų šeimoje. Jo kelias į mokslus prasidėjo netoli nuo gimtinės, Ščiutino pijorų mokykloje. Ten  baigęs 7 klases, toliau mokėsi Liubešove. Būdamas 15...