Miroslavo bažnyčia

Pagrindinis puslapis Miroslavo bažnyčia
Įrašas

Iš Miroslavo vienuolių marijonų veiklos

Miroslavo koplyčios ir bažnyčios požemiuose palaidoti vienuoliai marijonai, pirmieji atvykę į šią vietovę. Vienuolynas čia veikė nuo 1763 iki 1863 m. Kadangi vienuoliai dalyvavo Sausio sukilime, caras vienuolyną uždarė. Kai kuriuos vienuolius jis nuteisė, kitus Seinų žandarmerijos vadas kartu su kazokais išvežė į Marijampolę. Yra išlikęs sąrašas ten palaidotų vienuolių – pavardės, vardai, kiek jiems...