Maldos už lietuvius pasaulyje diena

Pagrindinis puslapis Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Kovo 5 d. – Maldos už lietuvius pasaulyje diena
Įrašas

Kovo 5 d. – Maldos už lietuvius pasaulyje diena

Lionginas Virbalas SJ Lietuvių koplyčioje Vatikane 2023 m. vasario 16 d.  www.vaticannews.va Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas SJ kartu su LVK pirmininku arkivysk. Gintaru Grušu bendrame laiške pakvietė pasaulio lietuvius kovo 5-ąją asmeniškai, šeimose ir parapijose prašyti Dievo palaimos tiek sau ir Lietuvai, tiek laisvę mylintiems Ukrainos žmonėms:...