M. Draugelytė-Galdikienė

Pagrindinis puslapis M. Draugelytė-Galdikienė
Sufražizmo judėjimas Lietuvoje pirmaisiais Nepriklausomybės metais
Įrašas

Sufražizmo judėjimas Lietuvoje pirmaisiais Nepriklausomybės metais

Steigiamojo Seimo narės (iš kairės į dešinę: A. Spudaitė-Gvildienė, O. Muraškaitė-Rečiukaitienė, G. Petkevičaitė, O. Stakauskaitė, M. Draugelytė-Galdikienė). Šaltinis – „Moteris“, 1921 m., Nr. 1, p. 3. Prieiga per internetą – http://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=6757&biRecordId=2366.   Živilė SIMUTYTĖ, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto magistrantė, www.voruta.lt   Apie lygias moterų ir vyrų teises garsiau pradėta kalbėti XIX a.–XX a. pr. Moterys...