LLA kuopa

Įrašas

Sedos gimnazijos LLA kuopai -70 metų

Sedos gimnazijos II klasės gimnazistai, LLA kuopos nariai 1946 metais. Viršutinėje eilėje iš kairės penktas – Antanas Markauskas. Iš dešinės penktas – Juozas Pukinskas, septintas – Vacys Vizgaudis. Apatinėje eilėje pirmas iš dešinės šalia mokytojos sėdi Stasys Kazlauskas.  Albertas RUGINIS, Mažeikiai, www.voruta.lt Politinė padėtis Mažeikių apskrityje, lyginant su 1946 m., nepagerėjo. Yra 9 partizanų būriai....