Lietuvos valstybės istorijos archyvas

Pagrindinis puslapis Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Įrašas

15 amžiaus bylos – jau skaitmeninėje skaitykloje

www.voruta.lt Elektroninio archyvo informacinės sistemos priemonėmis pasiekiama Lietuvos valstybės istorijos archyvo 669-ojo fondo dokumentų dalis (3158 apskaitos vienetai, 920 000 vaizdų) – gimimo, santuokos ir mirties metrikų knygos, veiklos dokumentai, kunigų asmens bylos, apimančios 1467—1959 metų laikotarpį. 669 fondui priklauso Telšių (Žemaičių) Romos katalikų vyskupijos dvasinės konsistorijos sudaryti dokumentai. Žemaičių (tuo metu – Medininkų) vyskupija įkurta 1417 m. Lietuvos...

Lietuvos valstybės istorijos archyvas parengė virtualią parodą „Autografai“
Įrašas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas parengė virtualią parodą „Autografai“

www.voruta.lt Lietuvos valstybės istorijos archyvas parengė virtualią parodą „Autografai“. Autografas plačiąja prasme suvokiamas kaip autoriaus ranka parašytas veikalas, taigi kiekvienas rankraštis; siaurąja prasme autografais vadinami laiškai ar tik žymesnių ir pagarsėjusių asmenų parašai. Atlikdami dokumentų atranką virtualiai parodai, autografą traktavome kaip žymaus asmens ranka rašytą tekstą, nepaisant jo apimties – tai galėjo būti ir ištisas...

Lietuvos valstybės istorijos archyvas kviečia paminėti Vilniaus Gaono 300-ąsias gimimo metines. Paroda „Iš Vilniaus žydų gyvenimo“
Įrašas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas kviečia paminėti Vilniaus Gaono 300-ąsias gimimo metines. Paroda „Iš Vilniaus žydų gyvenimo“

Didžiosios sinagogos plano fragmentai (1893–1898). LVIA, f. 382, ap. 1, b. 1513. Dokumento originalą saugo Lietuvos valstybės istorijos archyvas www.voruta.lt Lietuvos valstybės istorijos archyvas lapkričio 19 dieną atidaro parodą „Iš Vilniaus žydų gyvenimo“, skirtą Vilniaus Gaono 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Žydų bendruomenė dar nuo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikų reikšmingai prisidėjo prie Lietuvos valstybingumo, istorijos, kultūros...

Įrašas

Kultūros paveldo, saugomo Lietuvos valstybės istorijos archyve, skaitmeninimo raida*

Virginija ČIJUNSKIENĖ, Lietuvos valstybės istorijos archyvo direktorė Viešoje erdvėje kalbant apie projektus „Integralios virtualios informacinės sistemos sukūrimas“ ir „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau LVIA) dažniausiai neminimas. Taigi norėčiau pristatyti LVIA dalyvavimą šiuose projektuose, atskleisti skaitmeninamų objektų pasirinkimo priežastis, nes abiejuose projektuose buvo vykdoma vienos rūšies objektų saugomų LVIA skaitmeninimas ir...