Lietuvos katalikių moterų sąjungos metai

Pagrindinis puslapis Lietuvos katalikių moterų sąjungos metai
Įrašas

Pal. Jurgis Matulaitis: atėjo laikas pirmai lietuvių moterų vienuolijai

Šv. Pauliaus draugijos narės – pirmosios Vargdienių seserų kongregacijos vienuolės Irena PETRAITIENĖ, www.bernardinai.lt Seimo paskelbti Lietuvos katalikių moterų sąjungos metai skatina detaliau pažvelgti į prieš šimtą vykusius procesus, kurių pagrindinis iniciatorius buvo Marijonų vienuolijos atnaujintojas palaimintasis Jurgis Matulaitis ir jo bendraminčiai. Minint 1918 m. jo įsteigtos Nekaltojo Prasidėjimo Švč. M. Marijos Vargdienių seserų kongregacijos šimtmetį,...