lietuviška spauda Rusijoje

Pagrindinis puslapis lietuviška spauda Rusijoje
Įrašas

XX a. pabaigoje Karaliaučiaus lietuviai skaitė, o dabar?

Alfonsas KAIRYS, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys „Donelaičio žemė“                       Karaliaučiaus krašto mylėtojų laikraštyje (taip skelbia paantraštė) “Donelaičio žemė” (redaktorius Steponas Lukoševičius) apstu rašinių iš Karaliaučiaus krašto istorijos, kultūros. Iki 2000 m. vasario yra išėję 82 numeriai. Anot leidinio redaktoriaus Stepono Lukoševičiaus, “ateityje, kaip iki šiol, “Donelaičio žemėje” bus rašoma apie krašto senovę ir jos seniausius...