katalikės

Įrašas

Pasvalio Katalikės moterys prisiminė iškilias asmenybes

Vlada Čirvinskienė 2012 metai Lietuvoje – skirti iškilioms asmenybėms 2012 metai   Lietuvoje –  skirti  išklilioms asmenybėms: Palaimintajam arkivyskupui Jurgiui Matulaičiui bei  tautos dainiui  kunigui Jonui Mačiuliui Maironui .  Šie tautos švyturiai   gimė ir  brendo tuo sunkiu laikotarpiu, kada mūsų tauta kentėjo carinę priespaudą, kada įvairiomis rusifikacinėmis priemonėmis buvo bandoma palaužti ir sunaikinti lietuvišką dvasią, tikėjimą...