Jurgis Boleslovas Matulevičius

Pagrindinis puslapis Jurgis Boleslovas Matulevičius
Įrašas

Sausio 27 d. sukanka 90 metų nuo palaimintojo Jurgio Matulaičio mirties

Vatikano radijas Jurgis Boleslovas Matulevičius gimė Lūginės kaime, šalia Marijampolės, 1871 m. balandžio 13 d. Baigęs gimnaziją Marijampolėje, įstojo į pietinės Lenkijos Kelcų kunigų seminariją, mokslus tęsė Peterburgo akademijoje, kuri tuo metu buvo vienintelė katalikų aukštoji mokykla Rusijos imperijoje. Peterburge 1898 m. jam buvo suteikti kunigo šventimai. 1902 m. Fribūre, Šveicarijoje, gavęs teologijos doktoratą, sugrįžo...