Juozas Vaznelis

Pagrindinis puslapis Juozas Vaznelis
Mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Juozas Vaznelis
Įrašas

Mirė Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas Juozas Vaznelis

JUOZAS VAZNELIS gimė 1946 m. Valinčių kaime.  Baigęs Punsko lietuvių licėjų, studijavo Varšuvos vidaus reikalų akademijoje. Dirbo policininku. Buvo LLD Suvalkų skyriaus valdybos narys, vicepirmininkas ir pirmininkas, ilgametis „Vienybės“ klubo vadovas, LLB tarybos narys. Daug metų dalyvavo kultūrinėje veikloje. Buvo Suvalkų lietuvių teatro, choro „Ančia“ bei kapelos dalyvis. Jo straipsniai ir įžvalgos buvo publikuojami  Suvalkų...