Juozas Prunskis

Pagrindinis puslapis Juozas Prunskis
Įrašas

Talentingas kultūrininkas

Pokalbis su red. kun. P. Gaida Jau geras ketvirtis šimtmečio, kai „Tėviškės Žiburių“ redakcijoje taip sėkmingai dirba redakcijoje kun. dr. Pranas Gaida. Tai gilios minties, aštraus įžvalgumo, talentingas kunigas. Aukštaitis, ukmergiškis, gimęs Pirmojo pasaulinio karo – 1914 – metais. Gimnazijos mokslus ėjo Širvintose ir Kėdainiuose, teologiją studijavo Kaune, Muenstery, Freiburge, Liuvene. Veiklus pavasarininkuose, ateitininkuose, angelaičiuose,...