Gediminas Jėčys

Pagrindinis puslapis Gediminas Jėčys
Įrašas

Partizanų palaikų paieškos

Gintaras LUČINSKAS, Alytus 2011 m. pavasarį šių eilučių autorius Lietuvos Ypatingajame archyve KGB dokumentuose rado MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotojų surašytą bei pasirašytą aktą apie 4-ių žuvusių Dainavos apygardos štabo pareigūnų, tarp jų ir vado Domininko Jėčio-Ąžuolio, palaikų užkasimo (paslėpimo) vietą. 1947 m. rugpjūčio 11 d. štabo bunkerį Punios šile apsupo MGB-istai. Sunaikinta Dainavos apygardos vadavietė,...