Europos Komisijos

Pagrindinis puslapis Europos Komisijos
Įrašas

ES romų integracijos priemonės duoda pirmų rezultatų

Įgyvendindama suderintus veiksmus, Europos Komisijos užtikrino, kad Europos politinėje darbotvarkėje daug dėmesio būtų skirta romų integracijai. Kaip matyti iš šiandien skelbiamos naujos ataskaitos, kurioje vertinama valstybių narių ES romų integracijos nacionalinių strategijų bendrųjų principų įgyvendinimo pažanga, romų padėtis jau šiek tiek pagerėjo. 2011 m. priimtais ES nacionalinių strategijų bendraisiais principais (IP/11/789) pirmą kartą sukurtas tvirtas romų...