Domininkas Jėčys-Ąžuolas

Pagrindinis puslapis Domininkas Jėčys-Ąžuolas
Įrašas

Partizanų palaikų paieškos

Gintaras LUČINSKAS, Alytus 2011 m. pavasarį šių eilučių autorius Lietuvos Ypatingajame archyve KGB dokumentuose rado MGB Alytaus apskrities skyriaus darbuotojų surašytą bei pasirašytą aktą apie 4-ių žuvusių Dainavos apygardos štabo pareigūnų, tarp jų ir vado Domininko Jėčio-Ąžuolio, palaikų užkasimo (paslėpimo) vietą. 1947 m. rugpjūčio 11 d. štabo bunkerį Punios šile apsupo MGB-istai. Sunaikinta Dainavos apygardos vadavietė,...