Aušros vartų atvaizdas

Pagrindinis puslapis Aušros vartų atvaizdas
Įrašas

Konstantinas Gajauskas, atlaikęs puolimus ir išsaugojęs Aušros Vartų koplyčią

Marytės Ažubalienės, kunigo dukterėčios nuotraukos Ramunė Čebručenko, www.voruta.lt Konstantinas Gajauskas gimė 1912 m. sausio 25 d. Švenčionėlių parapijoje, Dotenėnų (Dotinėnų) kaime,  Pranciškos ir Antano Gajauskų šeimoje. Jo tėvų  šeimoje augo trys vaikai: brolis Juozas, Konstantinas ir sesuo Bernarda, kuri už Konstantiną buvo jaunesnė septyneriais metais. Paūgėjęs Konstantinas pradėjo lankyti Dotenėnų pradžios mokyklą. Netikėta nelaimė atkeliavo...