Arvydas Šliogeris

Pagrindinis puslapis Arvydas Šliogeris
Įrašas

„Nepriklausomybės sąsiuviniai“. Arvydas Šliogeris. Apie lietuviškąjį galvojimą

Arvydas Šliogeris, „Nepriklausomybės sąsiuviniai“ Pranešimo tezės 1. Savarankiškas ir neišvengiamai savitas – pirmiausia todėl, kad įšaknytas į pavienio individo egzistenciją – galvojimas paprastai yra susijęs su brandžia tautine nacionaline savivoka, vadinasi, ir su susiformavusia brandžia nacionaline kalba. Gryniausia tokio galvojimo išraiška – bent jau Vakaruose – yra filosofija. Pavyzdžių daugybė. Filosofija atsiranda vėlyvojoje Graikijoje, vėlyvosiose...