Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metai Lietuvoje

Pagrindinis puslapis Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metai Lietuvoje
Įrašas

Lietuvoje skelbiami Teofiliaus Matulionio metai

Vatikano radijas Ganytojiškas laiškas šv. Kalėdų proga ir skelbiant Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metus Lietuvoje. Tiesa padarys jus laisvus! (Jn 8, 32) Brangūs broliai ir seserys! Sveiki sulaukę šv. Kalėdų! Kokį nuostabų slėpinį švenčiame – Dievas tapo žmogumi! Dangaus ir Žemės Kūrėjas nužengė į istorijos tėkmę ir prakalbino žmogų Jėzaus iš Nazareto asmenyje. Kalėdos mums primena...