Antanas Slučka-Šarūnas

Pagrindinis puslapis Antanas Slučka-Šarūnas
Partizanų vado Antano Slučkos-Šarūno takais Troškūnuose
Įrašas

Partizanų vado Antano Slučkos-Šarūno takais Troškūnuose

Dr. Raimundas Kaminskas, LGGRTC Sekretoriato vyresnysis patarėjas, www.voruta.lt 2023 m.  liepos 22 d. Anykščių r. vaikščiojome  partizanų apygardos vado plk. Antano Slučkos-Šarūno takais Troškūnuose su Švč. Trejybės bažnyčios klebonu, kan. teol. lic. Sauliumi FILIPAVIČIUMI,  dim. plk. Vitu RIMKUMI  ir  tremtiniu, sąjūdiečiu, buv. Kauno r. meru  Valerijonu SENVAIČIU. Antanas Slučka gimė 1917 m. balandžio 19 d....

Įrašas

Pats baisiausias partizano likimas – tardymo kamera

Daumantas LIEKIS Į sovietų saugumo tarnybų nagus patekę rezistentai kęsdavo itin žiaurius kankinimus ir tardymus. Saugumiečiai mėgindavo iškvosti svarbią informaciją susijusią su pogrindžio veikla, partizanų ir ryšininkų vardus, jų buvimo vietas bei planus. Tardymo metu dažnai buvo naudojamos ne tik psichologinės, bet ir fizinės prievartos priemonės. Kai kuriems tardytiems partizanams buvo pjaustomos pirštų sausgyslės, kiti...