Algirdas Jurevičius

Pagrindinis puslapis Algirdas Jurevičius
Pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadorių katedroje
Įrašas

Pal. Teofiliaus Matulionio minėjimas Kaišiadorių katedroje

Kosto Radlinsko nuotr. 2022 m. birželio 14 d. (Žyd 10,32-36; Mt 10,28-33) Šiandien skaitinys iš laiško Žydams ragina mus atgaivinti atmintį: „Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžių kentėjimų kovą… Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį“, prisiminkite tas dienas… Ir mes, brangieji,...