Albinas Staugaitis

Pagrindinis puslapis Albinas Staugaitis
Įrašas

In Memoriam Albinui Staugaičiui

U Ž U O J A U T A 2015 m. liepos 13 d. Kaunas, Mirus Lietuvos partizanui, tremtiniui, politiniui kaliniui, buv.Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkui, LPKT bendrijos Kauno filialo ir Kovo 11-osios gatvės bendrijos steigėjui, ALBINUI STAUGAIČIUI  (1923-2015) Sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą  artimiesiems ir bendražygiams. Tegul Albino patriotiškumo, tautiškumo idėjos ir darbai...