Adomas Adukauskas

Pagrindinis puslapis Adomas Adukauskas
Įrašas

Kun. Adomas Adukauskas: „Visada gera sugrįžti namo“

Iš kairės: kun. Adomas Adukauskas ir kun. Petras Gucevičius Šv. Baltramiejaus atlaiduose  Eugenija PAKUTKIENĖ, www.punskas.pl Eugenija Pakutkienė: Ar vaikas būdamas tarnavai per Mišias klapčiuku? Kas paragino rinktis kunigystę? Kun. Adomas Adukauskas: Man pačiam rūpėjo. Per Mišias bažnyčioje tarnavau nuo 9 metų. Patiko Pirmoji komunija, paskui Sutvirtinimo sakramentas jaunystėje. Tuomet pasirinkau šv. Kristupo, vairuotojų globėjo, vardą. Patikdavo ir...