Adelaidės lietuvių katalikų šv. Kazimiero parapija

Pagrindinis puslapis Adelaidės lietuvių katalikų šv. Kazimiero parapija
Įrašas

Mirė kun. Juozas Nikodemas Petraitis MIC (1922-1952-2016)

Vatikano radijas Atvelykio sekmadienį Australijoje mirė kun. Juozas Nikodemas Petraitis MIC. Marijonų kongregacijos narys 93 metų amžiaus kun. Petraitis buvo ilgametis Adelaidės lietuvių katalikų šv. Kazimiero parapijos klebonas. Jis dėl amžiaus ir ligos paskutiniuosius metus gyveno Tappeiner Court prieglaudoje, kurioje mirė balandžio 3 dieną. Juozas Petraitis gimė 1922 metų liepos 16 Milgaudžių kaime, Tauragės rajone,...