1919 m. Seinų sukilimas

Pagrindinis puslapis 1919 m. Seinų sukilimas
1919 m. rugpjūčio mėn. Seinų sukilimas ar užpuolimas?
Įrašas

1919 m. rugpjūčio mėn. Seinų sukilimas ar užpuolimas?

1-Seinu aps. komendanturos kariai. Centre-S.Asevicius, 1919 Gintaras LUČINSKAS, http://e-ausra.pl 1918 m. vasario 16 d. Lietuva, pasiskelbusi nepriklausoma valstybe, susidūrė su kaimyninių šalių – Sovietų Rusijos, Vokietijos, Lenkijos – grobikiškais siekiais. Ypač pavojinga buvo Lenkija, siekusi turėti savo valstybę su 1772 m. sienomis, t. y. prisijungti gudų, lietuvių, ukrainiečių tautų etnines žemes. Lenkų ir lietuvių santykiai Seinų...