1918 m. lapkričio 11 d.

Pagrindinis puslapis 1918 m. lapkričio 11 d.
1918 m. lapkričio 11 d. pradėjo dirbti pirmoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Įrašas

1918 m. lapkričio 11 d. pradėjo dirbti pirmoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Pirmoji Lietuvos Respublikos vyriausybė. Iš kairės: Švietimo ministerijos valdytojas Jonas Yčas, Teisingumo ministras Petras Leonas, Ministras Pirmininkas, Užsienio reikalų ministras, Krašto apsaugos ministras Augustinas Voldemaras, Finansų, prekybos ir pramonės ministras, Susisiekimo ministras Martynas Yčas, Žemės ūkio ir valstybės turtų ministras Juozas Tūbelis, Vidaus reikalų ministras bei laikinai einantis Maitinimo ir darbų ministro pareigas Vladas Stašinskas....