Pagrindinis puslapis Istorija Antrasis pasaulinis karas Forumas-minėjimas „Bangų mūša“ – 1949 m. masiniai trėmimai Baltijos valstybėse

Forumas-minėjimas „Bangų mūša“ – 1949 m. masiniai trėmimai Baltijos valstybėse

Renginio vieta – Lietuvos Respublikos Seimo Kovo 11-osios Akto salė
Registracija: 11.30–12.00 val.
Pirmininkauja: Lietuvos Respublikos Seimo narys Liutauras KAZLAVICKAS ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji specialistė dr. Kristina BURINSKAITĖ
Seimo nario, Seimo Pasipriešinimo okupaciniams režimams dalyvių ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininko Vytauto SAULIAUS sveikinimo žodis
Lietuvos Respublikos Seimo nario, Parlamentinės grupės „Už istorinę atmintį ir teisingumą“ pirmininko dr. Arvydo ANUŠAUSKO sveikinimo žodis
12. 15–12.35 val.
„Sovietų Sąjungos represinė politika. 1949 m. masiniai trėmimai Baltijos valstybėse“
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinė direktorė Birutė BURAUSKAITĖ
Tremtinių prisiminimus skaito Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokiniai
12.40–13.00 val.
„Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tās – 1949. gada 25. marta deportāciju liecība“.  („Laiškai ant beržo tošies: 1949 kovo 25-osios tremtis į Sibirą”)
Pranešėja – Tukumo muziejaus (Latvijos Respublika) direktorė Agrita OZOLA
13.00–13. 20 val.
„Prisiminimai apie 1949 m. trėmimus „Bangų mūša“
Prisiminimais apie tremtį dalijasi  tremtinys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos pirmininko pavaduotojas Gediminas UOGINTAS ir Lietuvos Respublikos Seimo kancleris Jonas MILERIUS, gimęs šeimą vežant į tremties vietą
13.20–13.40 val. Pertrauka
Pirmininkauja: Lietuvos Respublikos Seimo narė Vincė Vaidevutė MARGEVIČIENĖ ir  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausiasis specialistas Darius JUODIS
13.40–14.00 val.
„Bangų mūšos“ nusviestieji į Sibiro taigą. Tremtinių gyvenimo sąlygos tremties vietose“
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji specialistė Dalia BALKYTĖ
14.00–14.15 val.
„1949 metų tremties vietos dabar“
Pranešėjas – ekspedicijų į tremtinių vietas organizatorius ir vadovas, „Lemties“ bendrijos narys Gintautas ALEKNA
Tremtinių ir GULAG’o kalinių prisiminimus skaito Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos mokiniai
14.20–14.40 val.
„Nepalaužta dvasia GULAG’o lageriuose“
Pranešėja – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyriausioji viešųjų ryšių specialistė Vilma JUOZEVIČIŪTĖ
14.40–14.50 val.
„Prisiminimai apie Kengyro kalinių sukilimą Kazachijos kageriuose 1954 m.“
Prisiminimais dalijasi buvęs GULAG’o kalinys Antanas SEIKALIS
15.00–15.30 val.
Pasisakymai, diskusijos