Pagrindinis puslapis Sena Voruta Europos protestantų bažnyčių konferencija „Ecclesia semper reformanda“ Berlyne

Europos protestantų bažnyčių konferencija „Ecclesia semper reformanda“ Berlyne

Š. m. spalio 16–18 dienomis Vokietijos sostinėje Berlyne vyko Europos protestantų bažnyčių bendrijos (CPCE – Community of Protestant Churches in Europe) organizuota konferencija „Ecclesia semper reformanda: Ekleziologiniai pamąstymai apie Europos protestantų bažnyčių atsinaujinimą“.
 
Konferencija vyko Berlyno evangeliškoje akademijoje, kurioje visi dalyviai buvome ir apgyvendinti.
 
Konferenciją pradėjo prof. dr. Martinas Friedrichas ir dr. Erika Godel. Jie pasveikino visus atvykusiuosius, trumpai supažindino su dienotvarke bei paaiškino, kodėl ši konferencija buvo surengta. Po šios įžangos visi dalyviai trumpai prisistatė: iš kur atvyko, kokiai savo valstybės bažnyčiai atstovauja, ką veikia, kokios jų pareigos ir t. t. Po šio susipažinimo išklausėme Oslo teologijos universiteto mokslinės bendradarbės Turid Skorpe Lannem pranešimą „Bažnytinis atsinaujinimas Šiaurės Europos protestantų bažnyčiose – Norvegijos Bažnyčios atvejis“.Po pranešimo valanda buvo skirta jo aptarimui bei diskusijoms. Pirmos dienos vakare vyko neformalus dalyvių bendravimas, kalbėtasi pačiomis įvairiausiomis temomis, dalintasi patirtimi.
 
Antrąją konferencijos dieną, spalio 17–ąją, pradėjome akademijos koplyčioje ryto malda, kurią vedė dr. E. Godel. Po to išklausėme paskaitų ciklą, kurio temos buvo „Ekleziologiniai pamąstymai apie pasirinktus Bažnyčios atsinaujinimo projektus Vokietijoje“ (dr. Henningas Theiβenas, Greifsvaldo universiteto Teologijos fakulteto bendradarbis, Vokietija), „Liudijimo ir tarnavimo bendrystė – Leuenbergo sutarties ekleziologinis modelis ir jo reikšmė bažnyčios atsinaujinimo procesams“ (prof. dr. Martinas Friedrichas, Europos protestantų bažnyčių bendrijos studijų sekretorius, Viena, Austrija). Po pietų konferencijos darbą tęsė pranešimas „Konsultacijų procesas dėl „Naujų socialinio teisingumo iššūkių protestantų bažnyčioms“ – retrospektyva ir keletas minčių, kaip struktūrizuoti naujus procesus“ (kun. Kristina Herbold Ross, Edinburgas, Škotija).
 
Po šių pranešimų dalyviai buvo suskirstyti į grupes, kurių darbą apibendrino plenarinė diskusija „Kaip struktūrizuoti naują konsultacijų procesą“. Plačią diskusiją konferencijų salėje tęsėme ir po vakarienės.
 
Sekmadienio rytą, spalio 18–ąją surengtas konferencijos aptarimas, jos darbo apibendrinimas bei pasiskirstyta tolesnės veiklos užduotimis. Po to visi kartu autobusu vykome į Berlyno katedrą, kur dalyvavome pamaldose. Po pamaldų Berlyno katedroje konferencijos dalyviams buvo surengta ekskursija.
 
Padėkoję organizatoriams už šią konferenciją ir atsisveikinę, išvykome su gautomis užduotimis. Konferencija buvo labai naudinga, nes įgijome itin naudingų žinių, kurios tikrai praverčia Bažnyčios darbuose ir tarnavime.
 
 
Nuotraukose: Konferencijos „Ecclesia semper reformanda: Ekleziologiniai pamąstymai apie Europos protestantų bažnyčių atsinaujinimą“ Vokietijoje akimirkos