Pagrindinis puslapis Sena Voruta Europos Parlamentas: homofobiškiems įstatymams – ne!

Europos Parlamentas: homofobiškiems įstatymams – ne!

Europos Parlamentas ketvirtadienį (2009 m. rugsėjo 17 d.) Strasbūro plenarinėje sesijoje didele dauguma balsų (349 už) priimtoje rezoliucijoje dar kartą patvirtino, jog svarbu, kad ES kovotų su visų formų diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir pažymėjo, kad Lietuva turi persvarstyti dar neįsigaliojusį įstatymą dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio, priimtą š. m. liepos 14 d.
 
Rezoliucijoje raginama Pagrindinių teisių agentūrą pateikti savo nuomonę apie šį įstatymą bei jo pakeitimus, atsižvelgiant į ES sutartis ir ES teisės aktus.
 
Europarlamentaras Leonidas Donskis, vienas iš dokumento autorių, teigė, jog rezoliucijos priėmimas įrodė du dalykus: „Pirmiausia – kad nepaisant vidinių ideologinių skirtumų, Europos Parlamentas vieningai gina pagrindines žmogaus teises ir pilietines laisves, be kurių neįmanoma įsivaizduoti Bendrijos. Antra – Lietuvos Respublikos Seimui siunčiamas signalas išmintingai pripažinti padarytą klaidą ir sugrįžti į visuotinai pripažintų europietiškų laisvių ir teisių kontekstą, iš kurio buvo išklysta.“
 
Europos Parlamentas teigiamai vertina LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės pareiškimus ir naujai Lietuvoje įsteigtą darbo grupę, kuriai patikėta įvertinti galimus įstatymo pakeitimus. Europarlamentarai ragina Lietuvos Prezidentę ir valdžios institucijas užtikrinti, kad nacionaliniai įstatymai būtų suderinami su žmogaus teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis, įtvirtintomis tarptautinėje ir Europos teisėje.
 
Ši rezoliucija bus perduota Komisijai, Tarybai, valstybių narių ir šalių kandidačių vyriausybėms ir parlamentams, Lietuvos Respublikos Prezidentei ir Seimui, Pagrindinių teisių agentūrai ir Europos Tarybai.