Eugenijus Valatka išrinktas LRT tarybos pirmininku

Eugenijus Valatka išrinktas LRT tarybos pirmininku

E. Valatka D. Umbraso LRT nuotr.

LRT tarybos posėdžio metu buvo išrinktas naujas pirmininkas – juo tapo trečius metus visuomeninio transliuotojo taryboje dirbantis KTU rektorius, chemijos inžinerijos daktaras Eugenijus Valatka. Jis pakeitė kadenciją baigusį žurnalistą, literatą Liudviką Gadeikį. Pirmininko pavaduotoja išrinkta profesorė, ambasadorė, kultūros istorikė Irena Vaišvilaitė, šias pareigas ėjusi ir iki šiol.

 

„Džiaugiuosi sulaukęs narių palaikymo ir pasitikėjimo. Būti visuomeninio transliuotojo, aukščiausio kolegialaus organo, vykdančio LRT valdymo ir priežiūros funkcijas ir atstovaujančio visuomenės interesams, Tarybos pirmininku yra didelė atsakomybė, ypač tokiais neramiais laikais, tačiau ir garbė, nes būtent sudėtingais momentais visuomenė atsigręžia į LRT.

Mūsų šalies visuomenė laiko aukštai iškėlusi kokybės kartelę visuomeniniam transliuotojui, LRT stengiasi tai įgyvendinti, vadovaudamasi savo misija, – telkti ir vienyti pažangai, ne tik objektyviai informuoti, bet ir formuoti vertybes“, – teigia naujas LRT tarybos pirmininkas E. Valatka, į LRT tarybą deleguotas Lietuvos švietimo tarybos.

 

Tai buvo pirmasis naujos sudėties Tarybos posėdis: nuo rugsėjo 2 d. darbą pradėjo Seimo paskirti keturi nauji Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos tarybos nariai. Seimas naujai šešerių metų kadencijai paskyrė Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinį direktorių Renaldą Gudauską, Vilniaus universiteto mokslininką Deimantą Jastramskį, buvusią VRK pirmininkę, advokatę Laurą Matjošaitytę ir Šiaulių universiteto profesorių Juozą Pabrėžą.

Kadenciją LRT taryboje baigė žurnalistė, Vilniaus Universiteto partnerystės docentė Dalia Kutraitė-Giedraitienė, dailininkas Raimondas Savickas, diplomatas Vytautas Petras Plečkaitis, žurnalistas Liudvikas Gadeikis.

LRT taryba yra aukščiausioji LRT valdymo institucija, atstovaujanti visuomenės interesams. Ji prižiūri, kaip yra vykdoma visuomeninio transliuotojo misija, renka generalinį direktorių, tvirtina LRT radijo ir televizijos programų sudėtį, metines pajamų ir išlaidų sąmatas bei jų vykdymo ataskaitas, vykdo kitas funkcijas. Dabartinis LRT valdymo modelis, sukurtas per ilgą LRT istoriją stengiantis subalansuoti galios centrų įtaką, yra pateikiamas kaip efektyvaus visuomeninio transliuotojo valdymo pavyzdys ir kitoms Europos valstybėms.

LRT taryba yra sudaroma 6 metams iš 12 asmenų, žinomų visuomenės, mokslo ir kultūros veikėjų. Po keturis tarybos narius skirtingu metu skiria Prezidentas ir Seimas, po vieną narį deleguoja Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija ir Lietuvos vyskupų konferencija.

LRT taryboje šiuo metu dirba Prezidento deleguoti atstovai – ekonomistė Giedrė Švedienė, istorikas Norbertas Černiauskas, profesorius Mindaugas Jurkynas, prozininkė, literatūros kritikė Renata Šerelytė-Mendeikienė. Taip pat profesorė Irena Vaišvilaitė, KTU rektorius Eugenijus Valatka, profesorius Darijus Beinoravičius, fotomenininkas Jonas Staselis.

lrt.lt inf.