Pagrindinis puslapis Europa ES užsienio reikalų ir saugumo politikos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimas dėl Ukrainos po vakar vykusio neeilinio ES užsienio reikalų tarybos susitikimo

ES užsienio reikalų ir saugumo politikos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimas dėl Ukrainos po vakar vykusio neeilinio ES užsienio reikalų tarybos susitikimo

„Toliau skatinsime užmegzti konstruktyvų dialogą, kurio tikslas – rasti taikų sprendimą, prisidėsime prie tarptautinių veiksmų, kuriais stengiamasi padėti išspręsti šią krizę, ir bendradarbiausime su Jungtinėmis Tautomis, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija (ESBO) bei kitomis tarptautinėmis organizacijomis.

Džiaugiamės, kad ESBO ketina surengti tiriamąją misiją.

Jei Rusija nesiims veiksmų krizei spręsti, ES nuspręs dėl pasekmių dvišaliams ES ir Rusijos santykiams. Mes svarstėme galimybę sustabdyti dvišales derybas dėl vizų bei naujojo susitarimo ir svarstysime kitas kryptingas priemones.

Šiandien gerai vertiname tai, kad iki šiol Ukraina reagavo apgalvotomis priemonėmis. Palaikome naujosios vyriausybės pastangas stabilizuoti padėtį.

Pripažįstame visų lygių valdžios dalyvavimo sprendžiant krizę svarbą, įskaitant veiksmus regionuose ir tinkamą nacionalinių mažumų apsaugą.

Taip pat remiame vyriausybės pastangas vykdyti reformas.

Kaip žinote, atsižvelgdami į tuos įsipareigojimus vykdyti reformas, bendradarbiaujame su tarptautine bendruomene ir tarptautinėmis finansų institucijomis, ypač TVF, dėl tarptautinės paramos skubiems Ukrainos ekonominiams sunkumams spręsti.

Todėl šiandien nusiuntėme Europos Komisijos tiriamąją misiją pradėti tą darbą Kijeve.

Galiausiai dar kartą patvirtinome, kad mūsų pasiūlymas dėl Asociacijos susitarimo tebegalioja ir kad esame pasiryžę stiprinti žmonių tarpusavio ryšius.“

Visas pareiškimas anglų kalba: http://www.eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140303_02_en.pdf

ES Tarybos išvados dėl Ukrainos: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/141291.pdf

Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas H. Van Rompuy kovo 6 d. šaukia neeilinį ES valstybių ir vyriausybių vadovų susirinkimą Ukrainos klausimais: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/141292.pdf