Pagrindinis puslapis Europa ES piliečiai užsienyje bus geriau apsaugoti

ES piliečiai užsienyje bus geriau apsaugoti

ES valstybių diplomatinės ir konsulinės tarnybos užsienyje turės veiksmingiau teikti pagalbą bet kuriam ES piliečiui, o ne tik savo šalies piliečiams. Ketvirtadienį Europos Parlamentas pritarė naujoms taisyklėms šiuo klausimu.

Pagal esamus ES teisės aktus bet kuris ES pilietis, patyręs nelaimę, ištiktas sunkumų ar tapęs nusikaltimo auka valstybėje, kurioje nėra jo šalies atstovybės, turi teisę gauti pagalbą iš bet kurios ES valstybės ambasados ar konsulato. Deja, kol kas ši teisė dar mažai žinoma, be to, susiduriama su praktiniais sunkumais ją įgyvendinant.

Pagal ES Tarybos siūlymą vienos ES šalies ambasada užsienio šalyje būtų paskirta veikti kaip pagrindinė, koordinuojanti pagalbą piliečiams tų ES šalių, kurių atstovybių šioje valstybėje nėra. Piliečiai galės kreiptis ir į kitų ES šalių ambasadas. Europarlamentarai siūlo suteikti šias koordinavimo galias ES delegacijoms užsienio šalyse, taip pat neversti ES valstybių ambasadų teikti tų paslaugų, kurių jos neteikia savo šalies piliečiams.

Labai skiriasi ir konsulinių paslaugų įkainiai skirtingų ES šalių ambasadose – vienos jų teikia tokias paslaugas nemokamai (kaštai kompensuojami iš valstybės biudžeto), o kitose moka klientas. Naujos taisyklės palengvins tvarką, pagal kurią ES valstybė galės gauti kompensaciją iš kitos Sąjungos šalies už jos piliečiams suteiktas konsulines paslaugas. Europarlamentarai siūlo įsteigti specialų fondą šiam tikslui.

Parlamento pozicija dėl siūlomų naujų konsulinės apsaugos sustiprinimo už ES ribų taisyklių buvo patvirtinta 596 EP nariams balsavus už, 66 prieš ir 12 susilaikius. Pagal konsultavimosi procedūrą Parlamento siūlymai nėra privalomi ES Tarybai, kuri priims galutinį sprendimą.

„Šis Europos Parlamento sprendimas įrodo, kad daugiau Europos nebūtinai reiškia daugiau biurokratijos – tai reiškia daugiau pagalbos ES piliečiams, kai jos prireikia“, – prieš balsavimą pažymėjo EP pranešėja Edit Bauer (Europos liaudies partija, Slovakija).

Robertas POGORELIS

Spaudos tarnyba

robertas.pogorelis@europarl.europa.eu

+37068953306