Pagrindinis puslapis Europa EP Pirmininkų sueigos pareiškimas Šumano deklaracijos 70-ųjų metinių proga

EP Pirmininkų sueigos pareiškimas Šumano deklaracijos 70-ųjų metinių proga

EP Pirmininkų sueigos pareiškimas Šumano deklaracijos 70-ųjų metinių proga

Robertas Šumanas (1886–1963), liuksemburgietis, Prancūzijos užsienio reikalų ministras, ES pradininkas

www.voruta.lt

Gegužės 9-ąją minimų 70-ųjų Šumano deklaracijos metinių proga Europos Parlamento pirmininkas David Sassoli ir politinių frakcijų pirmininkai paskelbė šį pareiškimą:

Prieš 70 metų Šumano deklaracijoje pateikta mintis, kad „Europa nebus sukurta vienu mostu arba pagal kokį nors bendrą planą. Ji bus sukurta pasiekus konkrečių laimėjimų, kurie pirmiausia visus suvienys bendram tikslui.“ Laikantis šio požiūrio palaipsniui suformuota šiandieninė Europos Sąjunga. Nuo pat pradžių pagal Europos projektą turėjo būti kuriama politinė ir ekonominė bendrija, grindžiama bendromis vertybėmis – solidarumu, atvirumu, laisve, tolerancija, lygybe įvairovėje ir pagarba teisinės valstybės principui.

Europa, minėdama 70-ąsias Šumano deklaracijos metines, patiria sveikatos, ekonominę ir socialinę krizę, kurią sukėlė COVID-19 protrūkis. Tai didžiausias nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europai kilęs iššūkis. Šumano deklaracijos autorius Jean Monnet pareiškė, kad žmonės nesikeičia, jei tam nėra būtinybės, o būtinybę jie mato tik ištikus krizei. Kiekviena krizė – tai galimybė žengti žingsnį į priekį. Dabartinė krizė parodė, jog Europos Sąjunga turi tapti dar veiksmingesnė, demokratiškesnė ir arčiau piliečių. Ji taip pat išryškino tai, kad Europos Sąjungos kūrimas vis dar nebaigtas, o europietiškas solidarumas nėra vien teorija. Kartu ji atskleidė būtinybę mums būti atsparesniems nuolatiniams veiksmams, nukreiptiems prieš žmogaus teises ir teisinę valstybę.

Didžios asmenybės praskynė mums kelią. Atsižvelgdami į politinį Šumano deklaracijos užmojį, turime užtikrinti deramus Europos institucijų ir visų valstybių pajėgumus reaguoti į sveikatos, socialines, ekonomines, aplinkosaugos, saugumo ir institucines problemas. Turime sustiprinti Europos Sąjungos demokratinį legitimumą ir užtikrinti, kad jos politikos kryptys ir sprendimai atspindėtų piliečių valią visavertėje Europos parlamentinėje demokratijoje.

Per pastaruosius 70 metų pasaulis labai pasikeitė, o Europos Sąjungos vaidmuo jame tapo kaip niekad svarbus. Atsižvelgiant į besiformuojančią geopolitinę tvarką ir kritinę ekologinę padėtį, mūsų pareiga yra tapti pasauline jėga, propaguojančia stabilumą, taiką, teisinę valstybę ir demokratiją. Kartu turime prisiminti, jog solidarumas nesibaigia ties mūsų sienomis. Dabartinė pandemija mums primena apie daugiašališkumo svarbą pasaulyje atremiant bendrus iššūkius ir krizes. Todėl turime ne grįžti prie nacionalinio egoizmo, o stiprinti ir dar labiau suvienyti Europos Sąjungą, kuri glaudžiai bendradarbiautų su tarptautiniais partneriais abipusio sąžiningumo ir supratimo dvasioje.

Manome, kad atėjo laikas su ES piliečiais ir organizacijomis pradėti plataus užmojo diskusijas dėl Europos ateities, kad sutartume dėl tokios Europos Sąjungos, kurioje norėtume kartu gyventi ateityje. Todėl tebemanome, kad planuojama Konferencija dėl Europos ateities yra tam tinkamas forumas. Ji turi būti sukviesta kuo greičiau, kad tiesiogiai ir prasmingai bendradarbiaudami su piliečiais pateiktume aiškius pasiūlymus išsamiai reformuoti Europos Sąjungą. Ji turi tapti dar veiksmingesnė, vieningesnė, demokratiškesnė, suverenesnė ir atsparesnė, turinti daugiau galimybių priimti bendriems Europos interesams svarbius sprendimus.