Pagrindinis puslapis Kultūra Ekologinių problemų tyrinėjimais užsiima ir Lietuvos, Lenkijos bei Portugalijos moksleiviai

Ekologinių problemų tyrinėjimais užsiima ir Lietuvos, Lenkijos bei Portugalijos moksleiviai

Ekologinių problemų tyrinėjimais užsiima ir Lietuvos, Lenkijos bei Portugalijos moksleiviai

Projekto organizatorių nuotraukos

J.MACKEVIČIŪTĖ, projekto koordinatorė, www.voruta.lt

2019 m. gruodžio 31 d. baigėsi penkiolika mėnesių trukęs projektas tarp Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos mokinių. Šio projekto tikslas – ugdyti mokinių STEAM gebėjimus, tyrinėjant ekologines problemas. Pagrindiniai projekto laimėjimai ir rezultatai yra susiję su projekto tikslo įgyvendinimu ir visomis suplanuotomis veiklomis, kurios prisidėjo prie mokinių STEAM pasiekimų ir dalykinių bei bendrųjų kompetencijų ugdymo.

Visų pirma, mokiniai turėjo galimybę perimti projekto šalių partnerių patirtį ir vykdyti bendras tyrinėjimą skatinančias veiklas. Prieš trumpalaikius mokinių grupių mainus moksleiviai atliko tyrimus ir paruošė nuodugnią oro, geriamojo vandens, upių kokybės, dirvožemio analizę. Jie taip pat atliko tyrimus kiekvienoje priimančiojoje šalyje: Lenkijoje – jungtinius oro bandymus Jogailos universiteto Chemijos katedroje, Portugalijoje skaičiavo vandens pėdsaką, atliko laboratorinius tyrimus, dalyvavo edukacinėse veiklose Vandens muziejuje ir Lisabonos okeanariume. Lietuvoje, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre, dalyviai dalyvavo paskaitoje ir jiems buvo suteikta galimybė per mikroskopą stebėti kai kuriuos organizmus, kurie veikia kaip dirvožemio kokybės bioindikatoriai.

Taip pat mokiniai rengė pranešimus konferencijoms „Išsaugok švarų orą“, „Išsaugok švarų vandenį“ ir „Išsaugok žemę“. Projekto dalyviai ieškojo bendrų problemų sprendimo būdų: surengė grupines diskusijas ir paskaitas, sukūrė plakatus ir švietėjišką filmuką, skatinantį ekologinį sąmoningumą. Rezultatų aptarimas, tyrimas, išvadų formulavimas, tyrimų rezultatų pristatymas ir kitų šalių patirtis sprendžiant ekologines problemas kiekvienos šalies bendruomenėje leido mokiniams patobulinti tyrinėjimų, kritinio mąstymo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, iniciatyvumo, socialines kompetencijas ir leido geriau suprasti kiekvienos šalies aplinkosaugos problemas.

Džiaugiamės, jog pavyko įgyvendinti visus numatytus tikslus ir projekto rezultatai turi didelį poveikį gimnazijos veiklai bei pasiekimams: pagerėjo mokinių STEAM dalykų žinios bei bendrosios kompetencijos, visų trijų šalių mokyklos parengė planą, kuris yra orientuotas į mokinių ekologinį ugdymą. Taip pat vienas iš gimnazijos 2020 m. veiklos plano uždavinių – skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą ir vykdyti švietėjišką mokyklos misiją ekologiško gyvenimo būdo klausimais.

Projekto įgyvendinimas turi poveikį ne tik mokiniams, bet ir kitoms tikslinėms grupėms: tėvams ir visai gimnazijos bendruomenei: tėvai gali didžiuotis savo vaikų pasiekimais bei mokykla, o STEAM veiklos viešinamos ne tik šalies, bet ir europiniu mastu, taip yra didinamas gimnazijos patrauklumas ir tarptautiškumas.

*straipsnyje pateikiama tik autoriaus nuomonė ir Komisija neatsako už jokį galimą juose pateikiamos informacijos naudojimą.

„STEAM within the classroom: solving ecological problems in collaboration“
(Erasmus+ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus mokyklų mainų partnerysčių projektas (KA229))