Pagrindinis puslapis Uncategorized Eitminiškių gimnazijoje – tarptautiniai projektai

Eitminiškių gimnazijoje – tarptautiniai projektai

Svetlana SČASTNAJA, Matematikos mokytoja metodininkė, Daiva OLENKOVIČ, Vyresnioji chemijos mokytoja, Eitminiškių gimnazija, Vilniaus raj., www.voruta.lt

Eitminiškių gimnazijos bendruomenė labai džiaugiasi ir didžiuojasi, kad mūsų ugdymo įstaigoje jau nuo 2010 metų vyksta tarptautiniai projektai. 2017-2018 m.m. dalyvavome net dviejuose ERASMUS + KA2 projektuose: „Save OurResourse“ ir „Be Healthy, Be Smart, Be Europe!“. Tai yrajau ketvirtas vykdomas projektas Eitminiškių gimnazijoje.Šių projektų tikslai labai skirtingi, tačiau įgyta patirtis ir gauta nauda dalyvaujant juose yra neįkainojama.

Projektas „Save Our Resources“ ką tik pasibaigė, tačiau gimnazijos bendruomenė kupina neišblėsusių įspūdžių,kuriuos patyrė dalyvaudama įvairiuose organizuojamose veiklose. Projekte dalyvavo penki partneriai iš kitų šalių: Vokietija, Italija, Ispanija, Rumunija, Lietuva. Šio projekto pagrindinis tikslas praplėsti mokinių turimų žinių akiratį apie naudingųjų iškasenų, neatsinaujinančių bei atsinaujinančių energijos išteklių svarbą ir jų pritaikymo galimybes juos supančioje aplinkoje. Mokiniai domėjosi kaip saugoti ir tinkamai panaudoti žemės gelmėse  esančius vandens bei naudingųjų iškasenų išteklius.Taip pat aiškinosi ir nagrinėjo kokios neatsinaujinančių ir atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymo galimybės ir perspektyvos yra mūsų bei kitose valstybėse.Ieškojo informacijos kas yra branduolinė energetika ir tuo tikslu iš projekto lėšų buvo išvykę susipažinti su Ignalinos atomine elektrine bei joje vykdyta veikla. Mokiniai plačiau sužinojo kokios yra vandens,vėjo ir saulės energijos, biokuro pritaikymo galimybes.Jie susipažino su socialinių-ekonominių ir kultūros išteklių panaudojimu.

Apibendrinus trijų metų įvykdytas veiklas (projektas vyko 2015-2018 m.m.), galime teigti, kad ne tik mūsų mokinių žinios, įvairūs įgūdžiai, gebėjimai, kompetencijos patobulėjo, bet taip pat daug naudos projektas suteikė visai bendruomenei. Projekto metu buvo įvykdyta daug įvairių veiklų.Buvo sukurta metodinė medžiaga veikloms įgyvendinti, kurios yra skirtos skirtingų amžių mokinimas, kurias galės naudoti ne tik gamtos mokslų bet ir kitų dalykų mokytojai. Tai yra metodinė medžiaga kuri gali būti taikoma nagrinėjant šias tematikas: saulės ir vėjo energija, vandens energija, biokuras, gamtos ištekliai, iškasenų resursai, branduolinė energija. Kiekvienai veiklai yra paruošti planai, mokomoji ir padalomoji medžiaga.

Visi mokiniai, kurie dalyvavo projekte vienbalsiai sako, kad didžiausią įspūdį paliko projekto partnerių susitikimai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Šie partnerių susitikimai leido pažinti kitas kultūras, tradicijas, įpročius. Mokiniai ne tik dalyvavo skirtinguose veiklos, lanke įvairias pamokas, kur galėjo palyginti skirtingas švietimo sistemas, gyveno šeimose, bet pažino valstybių istoriją ir kultūrą. Taip pat patobulino turimas kompetencijas apie kitose valstybėse taikomas atsinaujinančių išteklių galimybė. Kaip bando spręsti iškilusias problemas kitos valstybės.

Iš projekto lėšų buvo įsigytos įvairios kanceliarinė, mokomoji literatūra bei mokomosios priemonės:

  • Indikatorinės juostelės (pH matavimui, nitratų ir nitritų kiekio nustatymui, vandens kietumo juostelės);
  • Elektromagnetinio lauko stiprumo matuoklis;
  • Saulės energijos demonstracinis rinkinys;
  • Vėjo energijos demonstracinis rinkinys;
  • UV spindulių matuoklis;
  • Saulė, šiluma ir oras. Eksperimentų rinkinys 5-8 klasei;
  • Universalus fizikos eksperimentų rinkinys 7-8 klasėms;
  • Rinkinys vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams „Ecolabbox“;
  • Deguonies matavimo rinkinys.

Manome, kad įgytos priemonės leis mokiniams geriau suprasti apie atsinaujinančius energijos išteklus, patobulins jų praktinius ir eksperimentinius įgūdžius, skatins domėtis gamtos mokslais bei norą dalyvauti įvairiuose konkursuose.

Labai džiaugėmės, kad mums teko galimybė dalyvauti šiame tarptautiniame projekte.Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.