Eitminiškių gimnazija džiaugiasi nauja, erdvia sporto sale

Eitminiškių gimnazija džiaugiasi nauja, erdvia sporto sale

Renata Česnytė, Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Vaida Šlepikienė, Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja, www.voruta.lt

„Bėgo nubėgo vasara parugėm basa ir paliko žiedų kvepėjimą, draugų juoką ir brangias akimirkas“ – šie žodžiai nuskambėjo pasitinkant dar vieną Rugsėjo 1-ąją, kuri šiais metais Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazijos bendruomenei yra ypatinga.  Didžiulis visų noras turėti sporto salę išsipildė. Mokslo ir žinių dieną buvo iškilmingai atidarytas naujas, gimnazijai priklausantis pastatas su sporto sale ir  erdvesnėmis patalpomis ikimokylinukams.

Renginys tradiciškai prasidėjo šv. Mišiomis šv. Antano Paduviečio bažnyčioje, kurioje  giedant giesmes bei meldžiantis, buvo prašoma Dievo palaimos ir  gausių malonių visai gimnazijos bendruomenei.

Po šv. Mišių jaukiame gimnazijos kiemelyje rinkosi linksmai nusiteikę, draugų išsiilgę mokiniai, pailsėję mokytojai, viltingai nusiteikę tėveliai ir garbūs šventės svečiai. Lietuvos himnu prasidėjo oficiali šventės dalis, o po jo renginio vedėjai Danielė Kruopytė ir Aronas Boreika kvietė kartu keliauti svarbiausių žodžių link.

Eitminiškių gimnazijos direktorės Živilės Krasauskienės žodžiai: „Svajojome, norėjome ir siekėme, kad šio krašto vaikai turėtų galimybę mokytis mokykloje, turinčioje erdvią sporto salę ir ją jau turime“ – tarsi įvardino šios šventės svarbą. Tai iš tiesų didelė dovana, kurios ilgai laukė visa Eitminiškių gimnazijos bendruomenė.

Neeiline proga visus susirinkusius sveikino ir padėkos žodžius bei linkėjimus tarė garbingi šventės svečiai: Lietuvos Respublikos Seimo narys Linas Slušnys, Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento patarėjas Jonas Vasiliauskas, Vilnijos draugijos pirmininko pavaduotoja Nijolė Balčiūnienė, Lietuvos kalbininkas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilnijos draugijos pirmininkas Kazimieras Garšva.

Šventėje buvo perkirpta juosta, kaip simbolis, žymintis naują gimnazijos etapą. Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas Jeroslav Spiridovič pašventino mokyklą. Po gražių žodžių ir šiltų palinkėjimų mokiniai svečiams įteikė simbolines atminimo dovanėles su gimnazijos emblema. Džiugią iškilmingo renginio nuotaiką kūrė būrelio „Muzikos studija“ atliekamos dainos. Renginį vainikavo įkvepianti buvusios gimnazijos mokinės Julijos Evelinos Jačun kalba apie mokslo prasmę. Ji palinkėjo drąsiai eiti svarbiausių žodžių keliu, juk  kalbų mokėjimas ir apskritai mokslas atveria daug didesnes galimybes.

Eitminiškių gimnazijos nuotraukos

Atsakyti

Jūsų elektroninio pašto adresas nebus rodomas.