Pagrindinis puslapis Sena Voruta Eduardo F. Andrė klubas Lietuvoje

Eduardo F. Andrė klubas Lietuvoje

Lietuvoje yra garsūs Palangos, Lentvario, Užutrakio, Trakų Vokės parkai, kuriuos sukūrė prancūzų kraštovaizdžio architektas Eduardas Fransua Andrė (1840-1911). Jo vardu pavadintas klubas, įkurtas Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių iniciatyva, kuris domisi šių parkų istorija, tyrimais, restauravimu ir t. t. Apie šio klubo veiklą papasakojo E. F. Andrė klubo pirmininkė Vaiva Deveikiene.
V. Deveikienė 1985 metais baigė Vilniaus dailės akademiją, dirbo Lietuvos Respublikos žemėtvarkos institute, nuo 1993 metų užsiima privačia veikla.
Ar želdynų tema Lietuvoje Jums seniai pažįstama?
Respublikiniame žemėtvarkos institute susipažinau su realia želdynų padėtimi Lietuvoje, jų tvarkymu; atlikdavome nemažai užsakymų kaimo vietovėse. Tokia praktika vėliau pravertė mano privačioje veikloje, kurią pradėjau 1993 metais, grįžusi iš verslo stažuotės Prancūzijoje, Lione. Pajutusi  rinkos ekonomikos skonį, nusprendžiau dirbti individualiai  ir dabar esu projektavimo įmonės savininkė.
Kada ir kodėl susidomėjote E. F. Andrė?
Apie E. F. Andrė teko girdėti studijuojant Vilniaus dailės akademijoje, kur dendrologiją dėstė Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas R. Pilkauskas. Pirmoji pažintis prasidėjo vaikystėje, kai su tėvais važiuodavome į Lentvario parką; tėvas pasakodavo apie prancūzą architektą, fotografuodavo (tėvelis – fotografas).
Į mane tarsi suplaukė kelios patirtys – ir dėstytojų, ir vyro Stepono Deveikio, kuris rinko medžiagą apie E. F. Andrė. 1990 m. kartu parengėme straipsnį “Mokslui ir gyvenimui” apie E. Andrė kūrybą ir Lietuvoje sukurtus parkus. Tas domėjimasis dar sustiprėjo, kai 1997 metais Palangos konferencijoje susipažinau su E. F. Andrė proanūke Florence Andrė. Kolegos, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos nariai, vis dažniau kalbėjo apie E. F. Andrė palikimą Lietuvoje – Palangos, Trakų Vokės, Lentvario, Užutrakio parkus.
Kaip ir kada įkurtas E. F. Andre klubas? kokius narius jis vienija šiandien, kokia klubo veikla?
1998 metais Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungoje buvo įkurtas klubas. Jis siekė propaguoti E. Andrė kūrybos idėjas, palaikyti ryšius su Prancūzijos ambasada ir kt. Klubo pirmininkas – prof. K. Jakovlevas-Mateckis, nariais – R. Pilkauskas, D. Juchnevičiūtė, V. Bružaitė-Skudutienė, S. Jatužienė, L. Januškevičius, V. Deveikienė, N. Jarašiūnienė.
Žinojome, kad yra žmonių, kurie gyvena šalia E. Andrė parkų. Bendraudami supratome, kad klubas turėtų jungti ne vien tik profesionalus architektus, dendrologus, bet ir tuos, kuriems rūpi šių parkų likimas. Pirmiausia labai aktyviai įsijungė Trakų Vokės bendruomenė „Versmė“, kuri sudarė svarią naujojo klubo dalį, kurio pirmasis bendras susirinkimas įvyko 2002 metų balandžio 12 dieną.
Kas dar be Trakų Vokės bendruomenės narių įeina į klubą?
Yra  daugiau parkais besirūpinančių žmonių: G. Abaravičius, Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius ir Užutrakio parko globėjas, A. Stankevičius, Trakų savivaldybės administracijos direktorius L. Karnila, buvęs Panerių seniūno pavaduotojas R. Skaistys,  „Versmės“ vadovė L. Almantienė, B. Gudynaitė, žinoma restauratorė, Trakų ekologas K. Petkūnas, V. Bružaitė-Skudutienė, rašanti ir projektuojanti architektė, N. Zajančkovskaja, menininkė, K. Uoka, S. Jatužienė, N. Jarašiūnienė, E. Brundzaitė-Baltrus, tyrinėjanti E. Andrė kūrybą, L. Dubinskaja iš Trakų, architektė ir pedagogė I. Daujotaitė ir kiti.
E. F. Andrė klubas gyvuoja jau treti metai, gal per tą laiką keitėsi klubo uždaviniai? Ar buvo įgyvendinti anksčiau numatyti tikslai? Ar šiandien jau galima būtų įvardinti bei paminėti vieną kitą nuveiktą darbą, kuo galėtumėte pasidžiaugti būdama klubo pirmininkė?
Kartais sakau, kad klubo tikslai – drumsti vandenį gerąja prasme, paprasčiausiai neleisti sustabarėti požiūriui. Bendraujame su įvairiomis valdžios institucijomis: Kultūros ministerija, Seimu, savivaldybėmis – tai viena mūsų veiklos sričių. Pavyzdžiui, prieš keletą metų Vilniaus savivaldybė skyrė pinigų Trakų Vokės parkui tvarkyti. Esu dėkinga Palangos parko direktoriui A. Sebeckui (jis nėra klubo narys) už pasiūlymą įsteigti parko sodininko etatą. Gaila, kad iki šiol toks etatas Trakų Vokės parkui nenumatytas, tačiau apie tai jau kalbama daugelyje instancijų. Be to, Vilniaus miesto savivaldybės atstovai išgirdo mūsų prašymą be projektų neskubėti kirsti parkų medžių ir pan.
Kita klubo veikla – įvairios meninės akcijos, kurios atkreiptų į parkus visuomenės dėmesį. Drauge su sociologe doc. I. Dagyte, Vilniaus dailės akademija, Lentvario kilimų fabriku 2001 metais E. Andrė klubas surengė tarptautinį tekstilės plenerą – meninę akciją „Gėlių kilimas Lentvario parko parteryje“, prie kurios prisidėjo apželdinimo firma „Floribunda“. Vienas dailininko darbas virto gyvų gėlių kompozicija – gimė gražus meninis akcentas, priminęs istorinių parkų tradicijas.
Kitais metais buvo organizuota meninė akcija Lentvario parke. Floristė G. Zuokiene ir moksleivės iš tekstilės ir augalų sukūrė povą „Žakardą“, kuris eksponuotas priešais Lentvario dvaro rūmus.
Reikėtų paminėti ir plenerą – Trakų Vokės kultūros namuose 2004 metais vyko dailininkų plenero darbų, užfiksavusių parko erdves ir pastatų vaizdus, paroda.
Kokie E. Andrė klubo artimiausi planai, kokie nauji renginiai? Ar patys juos organizuosite, ką į juos kviesite ir kur jie vyks?
Padavėme paraišką fotografų ir tapytojų plenerui, kuris planuojamas 2005 metų vasarą visuose trijuose parkuose, ketiname surengti E. Andrė darbų parodą (brėžinių ir piešinių ekspoziciją) su teatralizuotu (jo ir Tiškevičių laiškų, E. Andrė sūnaus Rene, kuris drauge su tėvu dirbo Lietuvoje, prisiminimų skaitymu) kameriniu vakaru.  Renginyje skambėtų E. Andrė laikų muzika – Šopenas, Franhomas (Lietuvoje mažiau žinomas kompozitorius, Šopeno bendraamžis bei E. Andrė uošvis).
Kokius palaikote ryšius su kitomis egzistuojančiomis svetur organizacijomis? Ar galėtumėte jas paminėti ir kaip tarpusavyje bendraujate?
Žinomiausia E. Andrė asociacija Prancūzijoje, kuriai vadovauja Florence Andrė, jo proanūkė, su ja ryšiai yra labai artimi. Keičiamės informacija su asociacijos nariais, kurie prieš kelerius metus  buvo atvykę į Lietuvą didžiule ekskursija.
Su 2004 metais susijęs vienas labai įspūdingas įvykis – tai E. Andrė ir P. Olivjė vestuvės Lietuvoje, Palangos parke. Tai dar kartą patvirtino, koks svarbus yra E. Andrė palikimas patiems prancūzams, kadangi atvyko daugiau nei 30 prancūzų, kurie žinojo, kad keliaus po Lietuvą, aplankys E. Andrė su sūnumi kurtus parkus.  Palangos parką specialistai iš Prancūzijos yra įvertinę kaip vieną geriausiai tvarkomų E. Andrė parkų pasaulyje. Lietuvoje išsaugojome parkų autentiškumą – tai pastebėjo ekspertai iš užsienio, su kuriais klubui teko bendrauti: su Europos kultūros kelių institutu (vadovas M. T. Pennett), specialistais iš Italijos, Rumunijos, Prancūzijos, Belgijos.
Džiugi naujiena, kad pagal tarpvalstybinius Liuksemburgo ir Lietuvos kultūros ministerijų susitarimus bus pradėti Trakų Vokės parko tyrimai ir restauravimas.
Visiems E. Andrė parkams  reikalingas dėmesys. Užutrakio parką globoja Trakų istorinis nacionalinis parkas; renkama istorinė medžiaga, ieškomos galimybės atkurti erdves.
Lentvario parkui reikėtų, kad jis nebūtų dalinamas ir išsaugotų savo vientisumą, kad rastųsi aiškus globėjas.
Trakų Vokės parke 2005 metų išvakarėse ( 2004 m. gruodžio 31 d.) uždegti žvakių buvo susirinkę E. Andrė, Vilniaus universiteto Botanikos sodo draugų, Zontos moterų,  klubai – 50 žmonių džiaugėsi  švente.
E. Andrė klubas visą laiką kreipė dėmesį į parkų problemas, tačiau svarbiausia – grožėtis, džiaugtis tuo, kas yra, kas vyksta parkuose šiandien, parodyti tai visuomenei, pažindinti lankytojus ir kviesti lankytis juose, organizuoti šventes ir t. t.
Kalbėjosi Violanta Bružaitė

Nuotraukos iš V. Deveikienės asmeninio archyvo
1. Vaiva Deveikienė.
2. G. Abaravičius, F. Andrė, V. Deveikienė ir K. Daukšys Lentvaryje 2003 m. gruodį.
3. Šaltinis Trakų Vokės parke žiemą.