Pagrindinis puslapis Uncategorized Dzūkijoje bus atgaivinta „Ryto“ d-jos veikla, kurią puoselėjo Morkus Bruzgys

Dzūkijoje bus atgaivinta „Ryto“ d-jos veikla, kurią puoselėjo Morkus Bruzgys

Morkus Bruzgys Vilniaus – Trakų regione, Lydos – Gardino apskrityje II atgimimo laikotarpiu reiškėsi kaip šviesuolis. 1921 metais jis suorganizavo pirmąjį lietuvišką festivalį: „Tik duokit dzūkui laisvę“, tais pačiais metais įsteigė „Ryto“ draugiją, 1924 metais – „Jaunųjų ūkininkų“, 1925 m. – legalią „Ryto“ draugijos lietuvių mokyklą Šume-Kriokšly-Karaviškėse. 1928 metais įsteigė Šv.Kazimiero, 1930 – Kultūros draugijas.
2000 metais palaimintas mons. K.Vasiliausko, pritariant kitiems Lietuvos patriotams ir šviesuoliams, atgavęs senelio žemes ir man priklausančioje dalyje – 10 ha parengiau „Morkaus“ kultūrinę strateginę programą, techninį projektą, kurį suderinau su Varėnos vyr. architektu, Alytaus aplinkosaugos departamentu ir Varėnos savivaldybe. Atstačiau analogišką Morkaus pirtį-muziejų, įvedžiau elektrą, sutvarkiau aplinką, atlikau tvenkinio renovaciją ir paruošiau verslo projektą, kurį 2002 metais pristačiau SAPARD. Deja, projektas buvo atmestas dėl nevykusios Alytaus aplinkosaugos departamento deklaracijos. Š.m. dar sykį kreipiausi į Alytaus aplinkosaugos departamentą ir į Aplinkos ministeriją, kuri detaliai ištyrė vietovę, kurioje bus įsteigtas „Morkaus“ parkas ir „Ryto“ draugijos kultūros-turizmo centras. Tada išdavė teigiamą deklaraciją Nr.712-2, 2005-02-07, kurią pasirašė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktorė R.Baškytė ir Europos sąjungos lėšomis finansuojamų projektų poveikio aplinkai vertinimo deklaraciją Alytaus aplinkosaugos departamento direktorius Č.Meržinskas. Dabar paraiškos projekto likimas priklauso nuo LVPA ūkio ministerijos. Jei bus teigiamas sprendimas, po 90 dienų bus įsteigta Ryto d-jos asociacija, kuri stengsis prikelti Dzūkiją iš nirvanos tiek kultūriškai, tiek ekonomiškai.
Teigiamo sprendimo laukia Lietuvos šviesuoliai ir patriotai, Pasaulio lietuvių bendruomenė, Varėnos savivaldybė, aplinkiniai gyventojai ir visos Lietuvos kultūros atgimimo „Sąjūdis“.