Pagrindinis puslapis Autoriai Liekis Algimantas Dviejų Lietuvų susijungimo aktas

Dviejų Lietuvų susijungimo aktas

Dviejų Lietuvų susijungimo aktas

Kalba dr. Algimantas Liekis. Jono Česnavičiaus nuotraukos

www.voruta.lt

2018 m. lapkričio 16 d. LRS III rūmų Europos informacijos salėje įvyko Konferencijos posėdis, skirtas istorinio Tilžės Akto (Didžiosios ir Mažosios Lietuvos susijungimo) 100-mečiui paminėti.

Pranešimus skaitė:

1. Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) pirmininkas Vytautas Šilas – Istorinė Tilžės Akto esmė.

2. Mažosios Lietuvos istorikas dr. Algirdas Matulevičius – Tilžės Aktas – Mažosios Lietuvos nepriklausomybės deklaracija. Ištakos ir realizacija.

3.Mokslotyros istorikas dr. Algimantas Liekis – Mažoji Lietuva ir pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona.

4.Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius – Mažosios Lietuvos Akto rezultatai ir įpareigojimai.

Po pranešimų buvo atsakyta į klausimus.

Penkių visuomeninių organizacijų vardu Apdovanojimo komisija už aktyvią visuomeninę veiklą šio renginio metu pirmam dešimtukui įteikė  Tilžės Akto 100-mečio atminimo medalius. Medaliais apdovanojo Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė ir Šaulių sąjunga bei Šaulių sąjungos centro valdyba išeivijoje. Įteikė komisijos vadovas Sigitas Šamborskis.

Medalio autorius ir apdovanojimo komisijos narys – Aleksandras Stepanenko, idėjos autoriai – Ernestas Lukoševičius, Vyčio kryžiaus ordino kavalierius Stasys Ignatavičius, Sigitas Šamborskis, Aleksandras Stepanenko. Medalius pagamino CERA.

Apdovanotų tarpe Lietuvos istorikas, enciklopedininkas dr. Algirdas Matulevičius, architektas restauratorius, dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas, dr. Algimantas Liekis, MLRT pirmininkas Vytautas Šilas, MLRT valdybos narė Birutė Kurgonienė, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ valdybos narys Vytautas Albertas Gocentas, Rimantas Matulis ir kiti.

Mažosios ir Didžiosios Lietuvos susijungimo Tilžės Akto 100-mečio minėjimo dalyviai LRS ES auditorijoje

Pranešimą skaito MLRT pirmininkas Vytautas ŠILAS

Pranešimą skaito dr. Algirdas MATULEVIČIUS

Tilžės Akto 100-mečio atminimo medaliu apdovanojamas dr.
N.Kitkauskas

 

 

Tilžės Akto 100-mečio atminimo medaliu apdovanojamas
Donelaičio žemės draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius

Kalba Lietuvos Respublikos Seimo narys Tėvynės sąjungos –
krikščionių demokratų partijos atstovas Laurynas Kasčiūnas

Tilžės Akto 100-mečio atminimo medaliu apdovanojamas dr.
Algirdas Matulevičius

Komentarų sekcija uždaryta.